VÝHERCOVIA Súťaže "KÚP A VYHRAJ"


VÝSLEDKY ŽREBOVANIA -  SÚŤAŽ "KÚP A VYHRAJ"

 
Organizer: INSTA - BA,s.r.o.; Pluhová 933/49; Bratislava; Slovensko
 
Dátum žrebovania: 01/07/2022 09:20:48 (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Prague
Terms and conditions:

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE – Kúp a vyhraj


I. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE A NÁZOV SÚŤAŽE INSTA-BA, s.r.o. so sídlom Pluhová 933/49, 831 03 Bratislava, IČO: 52802183 DIČ: 2121170029 (ďalej len „Usporiadateľ“) usporadúva spotrebiteľskú súťaž s názvom Kúp a vyhraj (ďalej len „Súťaž“).

II. MIESTO A DOBA KONANIA SÚŤAŽE Súťaž prebieha v období od 04.05.2022 do 30.06.2022 (ďalej len „Doba konania Súťaže“) na eshope www.atop.sk (ďalej len „Miesto konania Súťaže“), so sídlom Pluhová 933/49, 831 03 Bratislava, IČO: 52802183 DIČ: 2121170029

III. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A MECHANIKA SÚŤAŽE Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba (ďalej len „Súťažiaci“) s doručovacou adresou v Slovenskej republike, ktorá v čase konanie Súťaže dovŕšila 18 rokov. Súťažiacim sa stáva osoba, ktorá splní všetky podmienky súťaže stanovené v týchto pravidlách.

1. V Dobe konania Súťaže a Mieste konania Súťaže Súťažiaci zakúpi ľubovoľný výrobok/výrobky zo stránky www.atop.sk z KATEGÓRIE „NA PRANIE“ v minimálnej hodnote 9,9 Eur s DPH bez poštovného, ďalej len „Súťažný výrobok“). Súťažiaci je povinný uschovať si faktúru o vykonanom nákupe po celú dobu súťaže spolu s dokladom o úhrade, pričom finančné plnenie za nákup musí byť vysporiadené a pripísané na účet Usporiadateľa najneskôr do 30.06.2022. Pokiaľ bude Súťažiaci vyzvaný, aby preukázal doklad o úhrade a nedoloží ho, bude zo súťaže vyradený.

2. Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť opakovane. Pričom za každý nákup v hodnote minimálne 9,9 Eur s DPH získava účasť v žrebovaní.

3. Do Súťaže je Súťažiaci zaradený automaticky po splnení podmienok vyššie.

4. Pre úspešné dokončenie nákupu Súťažiaci potvrdí, že sa zoznámil s pravidlami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať, je osobou staršou ako 18 rokov a že
vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.

IV. VÝHRA, URČENIE VÝHERCOV, ODOVZDANIE VÝHIER: VÝHRA – V Súťaži môže Súťažiaci vyhrať 1 zo 4 cien s pracími prostriedkami rôznych
výrobcov.

1.Cena - Pranie na 1 rok zadarmo s pracími prostriedkami (204 pracích dávok) 
Ariel Color pracie kapsule 40PD, Surf prášok 20PD Color Tropical, Rex gél 20PD Color Mal.Orch&Sandalw., Persil prášok 18PD Sensitive, Persil prášok 18PD FbS, Coccolino Care gél 45PD Farebné o., Coccolino Care gél 43PD Sensitive.

2.Cena - Pranie na ¾ roka zadarmo s pracími prostriedkami
Ariel Color pracie kapsule 40PD, Surf prášok 20PD Color Tropical, Rex gél 20PD Color Mal.Orch&Sandalw., Coccolino Care gél 43PD Sensitive, Persil gél 20PD Universal, Perwoll Caps (10PD/kra) Color.

3.Cena – Pranie na ½ roka zadarmo s pracími prostriedkami
Ariel Color pracie kapsule 40PD, Surf prášok 20PD Color Tropical, Rex gél 20PD Color Mal.Orch&Sandalw., Persil prášok 18PD Sensitive, Bonux prášok 4PD 3v1 Magnolia Color.

4.Cena – Pranie na ¼ roka zadarmo s pracími prostriedkami
Ariel Color pracie kapsule 27PD, Surf prášok 20PD Color Tropical, Ariel prášok 4PD Mountain Spring N.

Do súťaže sú vložené celkom 4 Výhry. Počas celej Súťaže môže jeden konkrétny Súťažiaci vyhrať viac krát v závislosti od počtu zapojení sa do súťaže.

URČENIE VÝHERCOV - Výhercovia v súťaži budú vyžrebovaní elektronickým systémom – náhodným generátorom čísel. Žrebovanie sa uskutoční dňa 01.07.2022. Súťažiaci na základe objednávky uskutočnenej prostredníctvom stránky www.atop.sk získava potvrdenie objednávky s číselným kódom označenej objednávky, pričom toto číslo sa prenesie do náhodného generátora čísel. Nárok na Výhru získajú 4 vylosovaní Súťažiaci. Žrebovať sa bude od 4.Ceny po 1.Cenu.
Výhercami v súťaži sa tak stanú maximálne 4 Súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami. Výherca bude o Výhre informovaný e-mailom, ktorý uviedol pri nákupe, prostredníctvom e-mailu info@atop.sk najneskôr dňa 10.07.2022. V prípade, že Súťažiaci nesplnil podmienky tejto súťaže, stráca nárok na Výhru a tá prepadá v prospech Usporiadateľa, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jej ďalšom použití.

ODOVZDANIE VÝHRY: Výhra bude Výhercom zaslaná do 2 týždňov od ukončenia Súťaže na poštovú adresu uvedenú pri nákupe. Náklady na dopravu Výhry k Výhercovi hradí Usporiadateľ Súťaže. Výhra je doručovaná výhradne do vlastných rúk Výhercu. Prevzatie výhry potvrdzuje Výherca svojím podpisom.

V. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zaškrtnutím príslušného políčka pri nákupe Súťažiaci potvrdzuje, že dobrovoľne súhlasí s pravidlami tejto súťaže a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil a že koná v súlade s nimi. Ďalej Súťažiaci dáva Usporiadateľovi výslovný súhlas so záznamom textového obsahu údajov uvedených v rámci nákupu, mena, priezviska, e-mailovej adresy a doručovacej adresy. Súťažiaci súhlasí so zasielaním informačných e-mailov alebo telefonickým kontaktovaním týkajúcim sa tejto súťaže. Súťažiaci dáva súhlas k prípadnému zverejneniu svojich osobných údajov v rozsahu – meno, prvé písmeno z priezviska a názov obce (napr. Jozef M., Žilina) na výhernej listine, ktorá môže byť zverejnená na súťažných stránkach alebo ďalších komunikačných kanáloch Usporiadateľa súťaže. Súťažiaci dáva súhlas k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu uvedenom nižšie. Odoslaním objednávky Súťažiaci súhlasí so spracúvaním osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „Údaje“) a s ich zaradením do databázy Usporiadateľa, a to po dobu nevyhnutne potrebnú vzhľadom na účel spracúvania, najdlhšie však do 2 rokov od poskytnutia údajov, pokiaľ tento súhlas nebude odvolaný skôr.

Spracúvanými osobnými údajmi Súťažiacich sú: meno, priezvisko, e-mailová adresa, doručovacia adresa. Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu info@atop.sk alebo doručením písomného odvolania na adresu sídla spoločnosti. Odvolaním svojho súhlasu bude Súťažiaci vyradený zo súťaže, a zároveň stráca nárok na Výhru v súťaži. Súťažiaci berie na vedomie, že má práva zaručené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), najmä že má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu atď.


Bratislave 04.05.2022

 
CENY:
Order Number Prize
1 prize 1x 1.Cena - Pranie na 1 rok zadarmo s pracími prostriedkami (204 pracích dávok)
2 prize 1x 2.Cena - Pranie na ¾ roka zadarmo s pracími prostriedkamied
3 prize 1x 3.Cena – Pranie na ½ roka zadarmo s pracími prostriedkami
4 prize 1x 4.Cena – Pranie na ¼ roka zadarmo s pracími prostriedkami

Total number of entries: 11 (list entries)
Chance of winning: All entries had an equal chance of winning

LIST VÝHERCOV

RandomPicker drew the following people:
Winner ID Prize Image Weight
O0037 1.Cena - Pranie na 1 rok zadarmo s pracími prostriedkami (204 pracích dávok) 1
O0030 2.Cena - Pranie na ¾ roka zadarmo s pracími prostriedkamied 1
O0042 3.Cena – Pranie na ½ roka zadarmo s pracími prostriedkami 1
O0031 4.Cena – Pranie na ¼ roka zadarmo s pracími prostriedkami 1

GRATULUJEME VÝHERCOM SÚŤAŽE !!! Ďakujem každému zákaznikovi, ktorí sa svojim nákupom zapojil do Súťaže KÚP A VYHRAJ. Prajeme Vám pohodové leto.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie