BROS Elektrický odparovač proti komárom + 10ks náplní vankúšikov

Kód: 157849
€6,60
Skladom

BROS elektrický odparovač + náhradné vankúšiky proti komárom

Detailné informácie

Doprava ZADARMO
Doprava zadarmo nad 89 Eur.

Podrobný popis

Elektrický odparovač s vankúšikmi napustenými aktívnou látkou pre likvidáciu komárov a ochranu interiérov pred lietajúcim hmyzom z vonku.
Účinnosť je zachovaná aj pri otvorených oknách a rozsvietenom svetle. Jedna vložka chráni miestnosť o rozlohe 20m3 (cca 50 m2) približne 10 hodín a to aj pri otvorených oknách.
Optimálna ochrana nastáva po 30 minútach po zapojení.

Elektrický odparovač s náplňou vo forme vankúšika zabezpečuje účinnú ochranu proti komárom, ktoré svetlo priťahuje.
Po zapojení odparovače do elektrickej zásuvky sa začne odparovať účinná látka, ktorá likviduje hmyz nachádzajúce sa vo vnútri miestnosti a súčasne bráni novému hmyzu vlietnuť dovnútra.

Návod na použitie:
Náplň vložte do štrbiny. Zariadenie zapojte do 230 V elektrickej zásuvky. Vznikajúca teplota spôsobí odparovanie účinnej látky. Opotrebovaná náplň mení farbu.
Opotrebovanú náplň vymieňajte za novú pri odpojenom prístroji.

Bezpečnostné opatrenia:
Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Biocídny výrobok, používajte bezpečne.Po použití elektrického odparovača si umyte ruky. Nepoužívajte v miestnostiach, v ktorých sa nachádza nezakryté jedlo alebo v miestnostiach obývaných deťmi mladšími ako 1 rok, tehotnými ženami, chorými alebo alergikmi. Nepoužívajte v exteriéri. Pred použitím elektrického odparovača otvorte okná alebo po jeho použití miestnosť dôkladne vyvetrajte. Nezakrývajte zariadenie, vyhnite sa kontaktu s horľavými materiálmi a vodou. Nedotýkajte sa zapnutého elektrického odparovača kovovými predmetmi ani mokrými rukami.

Pozor:
H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.P391 Zozbierajte uniknutý produkt.P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Prvá pomoc: Zaistite dostatočný prístup čerstvého vzduchu. Vypláchnite oči prúdom vody, pokožku umyte vodou a mydlom. V prípade požitia alebo zdravotných ťažkostí vyhľadajte lekára. V situáciach, kedy je potrebná iná ako lekárska pomoc uvedená v doporučeniach, kontaktujte: Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel.č.: 02/547 741 66. Okrem nežiadúcich účinkov uvedených pri klasifikácii nie sú známe žiadne ďalšie nežiadúce účinky.

Použité zariadenie neuskladňujte s inými typmi odpadu. Uchovávajte oddelene od potravín.

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Platí pre nasledujúce modely: M5P, M5G, M5B, M1A, M1B, M1C, M1D, M2A, M2B, M2C, M2D
Informácie týkajúce sa životného prostredia: Symbol preškrtnutého koša na výrobku signalizuje selektívny zber elektrického a elektronického odpadu. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatnými typmi odpadu. Nesprávna či nevhodná likvidácia tohto výrobku môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí z dôvodu obsahu nebezpečných látok vo výrobku. Používateľ je povinný odovzdať použité výrobky do príslušného zberného miesta na ich riadnu likvidáciu a zabrániť tak negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Nepoužívajte s predlžovacími káblami, adaptérmi a rozdvojkami. Do zásuvky nepripájajte iné elektrické spotrebiče. Pokračovanie na spodnej strane obalu.
Účinná látka: praletrín 9 mg/vankúšik (9 g/100 g), piperonyl butoxid/PBO 18 mg/vankúšik (18 g/100 g).
Reg.č.: bio/1835/D/18/CCHLP
Pre všeobecné použitie.

Dátum výroby, dátum expirácie a číslo šarže na obale. Pred použitím si dôkladne prečítajte návod k výrobku.

Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.

Dodatočné parametre

Kategória: Lapače a odpudzovače
Hmotnosť: 0.151 kg
Šírka: 9,5 cm
Dĺžka: 6,5 cm
Výška: 12,5 cm
Váha: 0,151 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: