Q-Power čistič odpadov granule 500 g

Kód: 149581
€3 –35 %
qpowercisticodpadov
€3 –35 % €1,95 €0,39 / 100 g
Skladom

Granulový chemický prostriedok na čistenie a zpriechodnenie zanesených odpadových potrubí.

Detailné informácie

Doprava ZADARMO
Doprava zadarmo nad 89 Eur.

Podrobný popis

Granulový chemický prostriedok na čistenie a zpriechodnenie zanesených odpadových potrubí.

Likviduje:
1. kuchynský odpad
2. vlasy, nechty
3. papier
4. zápach
5. s vysoko čistiacou schopnosťou

Zloženie
Hydroxid sodný (EC 215-158-5)

Návod na použitie
Pre dosiahnutie čo najlepšieho efektu nalejte do sifónu najskôr konvicu vriacej vody a potom postupujte podľa nižšie uvedeného návodu.
Pre dokonalé vyčistenie usadenín, baktérií a pre preventívne čistenie je potrebné používať Q-Power 1xmesačne.
1.Nasypte Q-Power priamo do sifónu 30g (2 uzávery) v prípade pravidelného čistenia a 60g (4uzávery) pre prípad akútneho vyčistenia potrubia.
2. Dajte variť 1 l vody. Medzitým začne granulát pôsobiť.
3. V niekoľkých intervaloch nalejte vriacu vodu do sifónu, čím sa začne intenzívny proces čistenia.
4. Po každom použití starostlivo uzavrite uzáver a prekontrolujte, či je bezpečne utiahnutý.

Balenie 500g


Obal - Plast - štandardne recyklované

Bezpečnostné informácie
Upozornenie: rozpúšťanie Q-Power čističa je sprevádzané búrlivou reakciou, preto dôkladne chráňte ruky a tvár pred poleptaním.
Obsahuje hydroxid sodný (EC 215-185-5).

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P260 Nevdychujte prach.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.
P280 Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo ochranu tváre.
P501 Zneškodnite obsah a obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Prvá pomoc:
P301 + P330 + P331 + P310 po požití: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára.
P304 + P340 po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
P305 + P351 + P338 + P310 po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum tel. č. 02/54774166 alebo lekára.
P303 + P361 + P353 pri kontakte s pokožkou (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou.

Nebezpečenstvo.

Dodatočné parametre

Kategória: Do kúpeľne
Hmotnosť: 0.54 kg
Šírka: 6 cm
Dĺžka: 6 cm
Výška: 23,5 cm
Váha: 0,54 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Spoločnosť Solvent SR, spol. s r.o. vznikla spojením spoločností PEMAS plus spol. s r.o. a Nachema Group s.r.o. po investičnom vstupe českej spoločnosti Solvent ČR s.r.o. do týchto subjektov v roku 2009. Spoločnosti PEMAS plus spol. s r.o. a Nachema Group s.r.o boli na slovenskom trhu etablované od 90-tych rokov a patrili medzi hlavných dodávateľov drogistického a kozmetického tovaru pre nezávislých maloobchodníkov. Týmto spojením s českým najväčším drogistickým subjektom vznikol nový silný subjekt na Slovenskom trhu s cieľom ďalšieho pokračovania a zlepšovania prostredia obsluhy a distribúcie drogistického a kozmetického tovaru na nezávislom maloobchodnom trhu v Slovenskej republike. Tovar do spoločnosti dodáva zhruba 90 výrobcov a distribútorov, ako napríklad:
Procter & Gamble (Jar, Ariel, Lenor, Pampers, Head&Shoulders)
Henkel detergenty (Persil, Rex, Bref, Silan)
Henkel kozmetika (Palette, Schwarzkopf, Syoss, Gliss kur, Schauma, Vademecum)
Beiersdorf (Nivea, Labello)
L´oreal (L´oreal, Garnier, Casting C&G)
TATRACHEMA, vyrobne druzstvo (Fixinela, Bros, Citra, Diava)
Colgate-Palmolive (Colgate, Palmolive)
UNILEVER SLOVENSKO spol.s r.o. ( Domestos, Cif, Signal, Dove)
SHP Harmanec (Harmasan, Harmony)
A další

 

Spoločnosť Solvent SR, spol. s r.o. prevádzkuje maloobchodné siete predajní TETA drogérie a TOP drogérie. Hlavným cieľom spoločnosti je zabezpečenie distribúcie pre celý odberateľský trh na Slovensku, zvýšenie spokojnosti, konkurencieschopnosti a hodnoty pre zákazníkov ako aj konečných spotrebiteľov.